Preporučujemo


Prijateljski Linkovi


Podržite nas

Postavite naš baner na vaš sajt

Pančevo je mrtav grad


Tata! Šta to smrdi? Ko nas truje?

Paljenje vatreVodeće bolesti kod predškolske dece jesu oboljenja respiratornih organa – bronhitis i astma, pa je sve više mališana prinuđeno da odlazi na inhalaciju. Stopa obolevanja predškolske dece u opštini Pančevo u 2005. godini veća je od prosečne stope u Srbiji za oko 20 odsto. Pored glavnih zagađivača vazduha, industrije, saobraćaja i ložišta, probleme prave i neodgovorni sugrađani paljenjem otpada stvarajući poteškoće obolelim osobama. Bilo da je to polusuva trava, papir, plastika itd., znajte da šteti zdravlju.

Ono što većina ne shvata jeste biološka pogubnost čestica, pepela, čađi, otrovne pare i gasova (vidljivih i nevidljivih) koji se oslobađaju prilikom paljenja smeća.

Sitne čestice sa lakoćom ulaze u disajne organe i završavaju u plućima gde je potrebno određeno vreme da bi se razgradile. Poslednjih godina veliki broj novih naučnih dokaza potvrdio je da postoji jaka povezanost između koncentracija čestica u vazduhu i negativnih zdravstvenih efekata.
Često se u gomilama koje gore nalaze plastika, guma ili čak stiropor.

Sagorevanjem plastike stvaraju se visokokancerogeni VCM (vinilhlorid monomer), dioksini i furani. Dioksini pored karcinoma izazivaju i endokrini dizbalans i poremećaje reproduktivnih organa. Hormonski poremećaji, rak, rađanje dece sa defektom i povećan broj respiratornih poremećaja dokazani su kod ljudi koji su bili izloženi isparenjima zapaljene plastike (Health & Enviroment 01/02. 2003).

Kada gore plastične mase koje sadrže olovo ili kadmijum problem je daleko veći. Olovo uzrokuje oštećenje centralnog i perifernog nervnog sistema, kardiovaskularnog sistema, bubrega i reproduktivnih organa. Kadmijum je element velike toksičnosti (nekoliko puta veće od arsena). Ima kancerogeno dejstvo, oštećuje bubrege izaziva anemiju i bolesti kostiju.

DecaStiropor ispušta otrovnu hemikaliju bisfenol A koja izaziva različite tipove malignih tumora, ali i hormonski dizbalans, tako što remeti endokrini sistem imitirajući ženski polni hormon estrogen.

Zapaljene gume oslobađaju otrovna isparenja koja mogu da izazovu teške genetske mutacije koje mogu da dovedu do maligniteta ili genetskih oboljenja u budućim generacijama. Smatra se da nekontrolisano spaljivanje guma ima osam puta veću šansu za izazivanje genetskih mutacija nego što je to slučaj sa spaljivanjem plastike.

Sve materije kruže u prirodi i na kraju završavaju u organizam čoveka. Nastali pepeo raznet vetrom zagađuje zemljište, pada na povrće i voće ili ga čovek direktno udiše, a spiran vodom zagađuje podzemne vode.

Više nije pitanje da li je karcinom pluća bolest u ekspanziji u našem gradu. Pitanje je da li smo sagledali sve potencijalne aspekte njegovog uzroka.
Na vama je dragi sugrađani da odlučite da li ćete biti saučesnik i mirno posmatrati neodgovorne piromane kao uništavaju zdravlje vaših bližnjih ili ga prijaviti nadležnim organima. Zakonom o postupanju sa otpadnim materijama predviđena je novčana kazna za spaljivanje otpada van predviđenih postrojenja, a novim predlogom zakona o upravljanju otpadom predviđa se novčana kazna od 5.000 do 50.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana.

Tekst procitan: 3805 puta.

Ostavi Komentar