Preporučujemo


Prijateljski Linkovi


Podržite nas

Postavite naš baner na vaš sajt

Pančevo je mrtav grad

Otpadna ulja – udar na zdravlje

Čitajući prošlonedeljni broj „Pančevac presa“ ostao sam veoma neprijatno iznenađen lošim postupanjem Ekotanka sa zauljenim otpadnim materijama, jer znam koliku šteta ovaj otpad može naneti životnoj sredini i zdravlju ljudi.

Naime, iskorišćena ulja su veoma opasna: ne smeju se prosipati u kanalizaciju ili vodotokove, bacati u kontejner, sagorevati u pećima, premazivati drvene ograde niti drugi građevinski materijal. Tokom upotrebe, u mazivim uljima stvaraju se mnoge opasne materije sa toksičnim, kancerogenim i mutagenim dejstvom.

Otpadna ulja imaju slabu biološku razgradivost, te se dugo zadržavaju na ili u zemljištu, uništavaju mikrofloru i čine zemljište neplodnim dugi niz godina. S obzirom na to da se otpadno ulje dugo zadržava u zemljištu, pitanje je kada će dospeti do podzemnih voda, zagaditi je i time stvoriti veliki problem našim potomcima. Kada otpadno ulje dospe u gradski sistem za prečišćavanje otpadnih voda postaje direktna pretnja postojećoj opremi. Samo 1-2mg/l korišćenog ulja u vodi čini vodu nepitkom i opasnom po zdravlje. Dok 1 litar benzina zagadi oko 750.000 litara vode, a 1 litar otpadnog ulja zagadi 1.000.000 litara vode; pomislite samo koliko se tek vode može zagaditi sa 200 litara uljnog materijala koji je pronađen u prostorijama Ekotanka. Kroz vodotokove otpadna ulja dospevaju do udaljenih useva i direktno ili indirektno i na našu trpezu. Pogledajte ceo tekst »

Neka odzvoni plastičnim kesama…

najlonSve proizvode koje kupimo na pijaci ili u trgovini dobijemo upakovane u najlon kesama koje najčešće koristimo za odlaganje kućnog smeća. O njihovoj opasnosti po živi svet retko ko i da razmišlja.

Niska cena sirovina, mala masa, različite mogućnosti prerade, lako oblikovanje samo su neki od razloga zašto je plastika proglašena za čudo od materijala. Njena trajnost i biološka nerazgradivost, nekada smatrane vrlinom, danas predstavljaju veliki ekološki problem. Prema nekim procenama, samo u našoj zemlji se tokom jedne godine baci oko milijardu i po najlon kesa koje iz kontejnera i sa deponija obično završe u krošnjama drveća, javnim zelenim površinama i u rečnim koritima.

Plastična kesa je u upotrebi od pedesetih godina prošlog veka. Ako uporedimo vreme potrebno da se jedna najlon kesa razloži (životni vek joj je i do 1000 godina) i prosečno vreme korišćenja kese koje iznosi dvadesetak minuta, moramo se pitati da li su one neophodne u svakodnevnom životu. Plastične kese se prave od najjednostavnijeg polimera – polietilena, a kao sirovina se koriste sirova nafta, prirodni gas i drugi petrohemijski derivati, neobnovljivi izvori energije. Procenjuje se da je potrebno 2 miliona litara nafte za proizvodnju 100 miliona kesa. Da bi se proizveo kilogram polietilena, u atmosferu se ispusti 2 kg ugljendioksida, što dovoljno govori o štetnosti same proizvodnje. Pogledajte ceo tekst »

Tata! Šta to smrdi? Ko nas truje?

Paljenje vatreVodeće bolesti kod predškolske dece jesu oboljenja respiratornih organa – bronhitis i astma, pa je sve više mališana prinuđeno da odlazi na inhalaciju. Stopa obolevanja predškolske dece u opštini Pančevo u 2005. godini veća je od prosečne stope u Srbiji za oko 20 odsto. Pored glavnih zagađivača vazduha, industrije, saobraćaja i ložišta, probleme prave i neodgovorni sugrađani paljenjem otpada stvarajući poteškoće obolelim osobama. Bilo da je to polusuva trava, papir, plastika itd., znajte da šteti zdravlju.

Ono što većina ne shvata jeste biološka pogubnost čestica, pepela, čađi, otrovne pare i gasova (vidljivih i nevidljivih) koji se oslobađaju prilikom paljenja smeća.

Sitne čestice sa lakoćom ulaze u disajne organe i završavaju u plućima gde je potrebno određeno vreme da bi se razgradile. Poslednjih godina veliki broj novih naučnih dokaza potvrdio je da postoji jaka povezanost između koncentracija čestica u vazduhu i negativnih zdravstvenih efekata.
Često se u gomilama koje gore nalaze plastika, guma ili čak stiropor.

Sagorevanjem plastike stvaraju se visokokancerogeni VCM (vinilhlorid monomer), dioksini i furani. Dioksini pored karcinoma izazivaju i endokrini dizbalans i poremećaje reproduktivnih organa. Hormonski poremećaji, rak, rađanje dece sa defektom i povećan broj respiratornih poremećaja dokazani su kod ljudi koji su bili izloženi isparenjima zapaljene plastike (Health & Enviroment 01/02. 2003). Pogledajte ceo tekst »

Zagadjenje u Pančevu jutros ponovo povećano

Jutros oko 3 časa, na mernom mestu Vatrogasni dom, aparati opštinskog monitoring sistema zabeležili su veliko povećanje zagadjenja Benzenom i ugljovodonicima nematanskog tipa. Benzen je u jednom trenutku iznosio 100 mg/m³, dok su ukupni ugljovodonici nematanskog tipa dostigli čak 774,5 mg/m³.

Pancevo merno mesto Vatrogasni dom - benzen - 11.06.2008.
Pogledajte ceo tekst »

Izlivanje azotne kiseline u Azotari dovelo do povećanja zagadjenja u gradu

Kako prenose mediji, jutros je došlo do izlivanja veće količine azotne kiseline u “Azotari” u Pančevu. Tom prilikom je četvoro radnika Azotare lakše povredjeno. Ministar za zaštitu životne sredine i opštinsko tužilaštvo najavljuju krivične parnice protiv odgovornih za ovaj ekološki akcident. Kako je jutros vetar nosio azotne okside kroz vazduh prema gradu, u 9 i 20 časova oglasile su se sirene za hemijsku opasnost, a gradjani su i putem medija upozoreni da ne izlaze iz domova i da ne otvaraju prozore. Pošto je vatrogasna jedinica Azotare uspela da zaustavi dalje emitovanje azotnih oksida u vazduh, u 10 i 30 časova oglasile su se sirene za prestanak hemijske opasnosti.

Povećano zagadjenje vazduha azotnim oksidima zabeležio je i opštinski monitoring sistem na mernom mestu “Vatrogasni dom” :

Pancevo zagadjenje 4.06.2008. merno mesto vatrogasni dom
Pogledajte ceo tekst »

Smeće pored kanala reke Nadel

Krajem Oktobra prošle godine, pisali smo o čišenju sistema kanala koji vode u reku Nadel. Iako je od tada prošlo pet meseci, smeće, zemlja i trska izvađena iz kanala u toku čišena, još uvek se nalaze pored kanala, celom njegovom dužinom.

Za čišenje kanala Opština Pančevo je uložila osam miliona dinara, a udruženje građana za zaštitu reke Nadel i priobalnog pojasa pomoglo je u realizaciji ovog projekta. Ali zašto nisu uklonjeni smeće i zemlja koji su izvađeni iz kanala. Pre ovog čišćenja, u ovaj kanal su građani odlagali smeće, bacali uginule životinje, a sada je to smeće pomereno iz kanala na obalu.

Na slikama ispod možete videti trenutno stanje kanala, koje je mnogo bolje nego pre čišćenja, sada je vodo-prohodno, ali videćete i malu deponiju dužinom celog kanala.

Smece pored reke NadelSmece pored reke NadelSmece pored reke NadelNadel SmeceNadel SmeceNadel SmeceSmece pored reke Nadel

Pančevo dobilo mobilnu mernu stanicu

Pancevo - mobilna merna stanicaPančevo je juče od vlade Italije dobilo mobilnu mernu stanicu. Vrednost stanice je 340.000 evra. Sastoji se od kombija opremljenog aparatima i pokretnom analitičkom laboratorijom za merenje i i brzo uzorkovanje opasnih zagadjujućih materija u vazduhu, vodi i zemljištu u slučaju povećanog zagadjenja i incidenata u južnoj industrijskoj zoni.

Direktor Instituta za atmosfersko zagadjenje iz Rima, Ivo Alegrini, predao je ključeve mobilne laboratorije, jedinstvene u Srbiji, Ljiljani Lazić, direktorki pančevačkog Zavoda za javno zdravlje. Ivo Alegrini je tom prilikom rekao da se u kombiju nalazi sofisticirana oprema visoke preciznosti i kvaliteta koja će nadležnim institucijama u Pančevu omogućiti da u kratkom vremenskom intervalu saznaju sve o zagadjenju životne sredine, ako se ono dogodi. A sve u cilju efikasnijeg upravljanja ekološkom situacijom i zaštite ljudskih života. Pogledajte ceo tekst »

Pančevo – zagadjenje se ponovo otelo kontroli

Pancevo hemijska opasnost

Ovo iznad što vidite ja naš predlog da se zamene sve table na prilazima Pančevu. Ipak treba ljude obavestiti gde su se zaputili, mnogi od njih nisu ni svesni. Dosta je bilo prikrivanja pravog stanja, dosta je bilo laži i foliranja. Došlo je vreme da javno priznamo da smo ekološka crna tačka na mapi, da to svi jasno vide pre nego što se zapute ovamo.

Juče u 7 sati ujutru Pančevom su odjeknule sirene za hemisjku opasnost. Kao i svakog radnog dana u to vreme ljudi su kretali na svoja radna mesta, deca su se spemala za školu, sve je delovalo uobičajeno. Medjutim u trenutku kada se začuo prodoran zvuk sirena sve je stalo na trenutak. Svi koji su žurili zastali su i na licima im se videlo da se pitaju “da li je moguće, pa zar opet”, neki gradjani su izlazili na terase da se uvere da se svarno opet čuje taj ogavni zvuk. ćim je prošao trenutak šoka videlo se kako se zatvaraju prozori po kućama i stanovima, oni koji su žurili sada su nastavili još brže tamo kuda su se zaputili. Iako je sunce već ogrejalo, ceo grad je bio prekriven kao nekom slabom maglom, koja nikako nije htela da se razidje. Pogledajte ceo tekst »

Zeleni zaštitni pojas za Pančevo

Sadjenje drvecaPokrajinska vlada i Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije počeli su 4. decembra akciju sadjenja drveća u Pančevu kao zaštitnog pojasa izmedju grada i industrijske zone. Sadjenje je započeto u blizini zgrade Petrohemije, a planom je predvidjeno sadjenje stabala na površini od 3,5 hektara i to u najugroženijim naseljima Topola i Vojlovica koja su odmah do južne zone. Prve sadnice su posadili predsednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić i ministar za ekologiju Saša Dragin. Pogledajte ceo tekst »

Benzen

Zgadjenje benzenom u Pančevu je već godinama konstatno prisutno, a o tome se uglavnom uopšteno priča bez nekih konkretnih činjenica. Zato smo rešili da istražimo šta je to u stvari benzen.

Hemijske osobine

Hemijska formula benzena je C6H6. benzen je bezbojan i tečan na sobnoj temperaturi (tačka topljenjaje 5,5 ºC) sa gustinom od 0,87 g/cm³ od 20 ºC. Ima relativno nisku tačku ključanja (80,1 ºC) i visok pritisak na isparavanja (9,95 kPa na 20 ºC) koji uzrokuje da brzo isparava na sobnoj temperaturi. Slabo je rastvorljiv u vodi (1,8 g/l na 25 ºC) i može da se meša sa većinom organskih rastvarača.

Benzen

Benzen se u vazduhu nalazi u obliku pare u kome ima mogućnost opstanka izmedju par sati i nekoliko dana u zavisnosti od okruženja, klime i koncentracije drugih materija u vazduhu. Reakcija sa hidroksidnim radikalima je najbitnija kod degradacije. Takodje, može biti uklonjen iz vazduha i kišom.

Toksičnost

Apsorpcija – Istraživanja su pokazala da ljudi pri udisanju vazduha u kome se nalazi koncentracija benzena od 160-320mg/m³ (50-100ppm) apsorbuju oko 50%, a 30% benzena se udisanjem zadržava u organizmu. Ostatak se izbaci izdisanjem. Benzen se kroz telo prenosi kroz dobro prokrvljena tkiva bogata lipidima u kojima postiže najveše koncentracije. Benzen može proći i kroz placentu (placenta je tkivo koje je specijalizovano za dovod hrane od majke ka fetusu). Pogledajte ceo tekst »