Preporučujemo


Prijateljski Linkovi


Podržite nas

Postavite naš baner na vaš sajt

Pančevo je mrtav grad


Benzen

Zgadjenje benzenom u Pančevu je već godinama konstatno prisutno, a o tome se uglavnom uopšteno priča bez nekih konkretnih činjenica. Zato smo rešili da istražimo šta je to u stvari benzen.

Hemijske osobine

Hemijska formula benzena je C6H6. benzen je bezbojan i tečan na sobnoj temperaturi (tačka topljenjaje 5,5 ºC) sa gustinom od 0,87 g/cm³ od 20 ºC. Ima relativno nisku tačku ključanja (80,1 ºC) i visok pritisak na isparavanja (9,95 kPa na 20 ºC) koji uzrokuje da brzo isparava na sobnoj temperaturi. Slabo je rastvorljiv u vodi (1,8 g/l na 25 ºC) i može da se meša sa većinom organskih rastvarača.

Benzen

Benzen se u vazduhu nalazi u obliku pare u kome ima mogućnost opstanka izmedju par sati i nekoliko dana u zavisnosti od okruženja, klime i koncentracije drugih materija u vazduhu. Reakcija sa hidroksidnim radikalima je najbitnija kod degradacije. Takodje, može biti uklonjen iz vazduha i kišom.

Toksičnost

Apsorpcija – Istraživanja su pokazala da ljudi pri udisanju vazduha u kome se nalazi koncentracija benzena od 160-320mg/m³ (50-100ppm) apsorbuju oko 50%, a 30% benzena se udisanjem zadržava u organizmu. Ostatak se izbaci izdisanjem. Benzen se kroz telo prenosi kroz dobro prokrvljena tkiva bogata lipidima u kojima postiže najveše koncentracije. Benzen može proći i kroz placentu (placenta je tkivo koje je specijalizovano za dovod hrane od majke ka fetusu).

Metabolizam i eliminacija

Ponašanje benzena u organizmu čoveka i životinja je veoma sličan. Do oksidativnog procesa dolazi prvo u jetri kroz citohrom P-450 2E1 sistem. Glavni metabolici su materije: fenol, CATECHOL i HIDROKININ. Ove materije su pronadjene u kičmenoj moždini laboratorijskih životinja koje su prethodno bile izložene štetnom uticaju.

Fenol je, u odnosu na ostale materije, dominantan u ljudskom telu i izbacuje se mokraćom kao sulfat i kao GLUCURONIDE CONJUGATES. Formacija dva od toksičnih metabolita, BENZOQUINONE i MUCONALDEHYDE, ustanovilo se da je zasićen proces. U telu miša, pokazalo se da
će proporcionalno više benzena biti pretvoreno u druge toksične materije, pri manjim dozama benzena nego pri većim. Stoga je kod miša cirkulacija benzena kroz organizam brža i veće količine benzena prelaze u druge toksične materije, za razliku od organizma pacova. Zbog toga se pretpostavlja da metabolizam miša fovorizuje toksikaciju, a metabolizam pacova detoksikaciju.

Delovanja benzena u organizmu može biti usporeno od strane toluena, dovodeći do smanjenja toksičnosti. Sa druge strane, etanol mole da poveća aktivnost benzena u organizmu, pre svega uključujući xenobiotic metaboličke enzime. U telu čoveka benzen se zadržava oko 56 sati. U telu miša i pacova žtetne metaboličke materije se izbacuju putem mokraće 40 sati nakon unošenja benzena.

Pharmacokinetic modeli su razvijeni za pacove i miševe. Korišćeni su uz rizik procena baziranih na podacima dobijenih istraživanjem tumora kod životinja. Fiziološki bazirani toxicokinetic modeli su takodje razvijeni upotrebom podataka o reagovanju ljudskog tela na benzen, all do sada nisu korišćeni za bilo kakvu rizižnu procenu.

Biomarkeri ljudske izloženosti

Prilikom visokog nivoa izloženosti (iznad 32mg/m³, 10ppm) postoji povezanost izmedju izlučivanja fenola putem urina i nivoa izloženosti. Pri manjim koncentracijama, ukupna izloženost benzenu reflektuje se na količinu u dahu čoveka. Pušači imaju pri izdisaju oko 14µg/m³, nepušači oko 2µg/m³. Povećano izbacivanje putem mokraće specifičnih benzenskih metaboiita trans i trans-muconic zapaženo je kod radnika izloženih benzenu i kod pušača. Izbacivanje 8-hydroxy-deoxyguanosine, formiranog kao rezultat oksidativnog oštećenja DNA, uzajamno je povezano sa izloženošću benzenu na benzinskim pumpama. Moguća jedinjenja sa oksidom benzena, kao što su N-phenylvaline ili S-phenylcysteine u hemoglobinu nisu detektovani kod radnika izloženih benzenu, iako je postojala linearno povezanost kasnijih pokazatelja u albuminu sa izloženošću benzenu kod ženskih radnika Kineskog porekla.

Izvor materijala za pisanje teksta o benzenu

Materijal za pisanje ovog teksta o bezenu pronašli smo na sajtu Svetske Zdravstvene Organizacije (World Health Organization).

Originalni tekst je na Engleskom, a ovo je jedan njegov deo koji smo uspeli da prevedemo. Unapred se izvinjavamo ukoliko postoje greške u prevodu, imajte na umu da je delo amatera. Da preuzmete originalni tekst na Engleskom u pdf formatu kliknite OVDE.

Prevod teksta sa Engleskog uradila je naša sugradjanka Ida Pilman i mi joj se ovom prilikom zahvaljujemo na pomoći.

Tekst procitan: 143397 puta.

One Response to “Benzen”

  1. miroslav Says:

    Kada ne budete kupovali Sirijsku naftu,bice mnogo manje koncentracije BENZENA.A to ministar Energetike dobro zna.A I JEDINO RESENJE JE ZATVARANJE.SVIM FABRIKAMA U JUZNOJ ZONI JE ISTEKAO ROK UPOTREBE ODAVNO.

Ostavi Komentar