Preporučujemo


Prijateljski Linkovi


Podržite nas

Postavite naš baner na vaš sajt

Pančevo je mrtav grad


Zaštitimo vode!

Dva incidenta na Dunavu za samo nekoliko dana, podstaklo me je da razmišljam koliko ljudi brinu o zagađivanju vode i koliko je voda neophodna za ljudski život. U Rafineriji nafte Pančevo prilikom utovara motornog benzina u baržu Jugoslovenskog rečnog brodarstva, jedan deo benzina završio je u Dunavu. Sigurno da niko od radnika nije želeo da se nesreća desi. Međutim, samo par dana ranije u blizini Smedereva, sa rumunskog broda koji je plovio pod nemačkom zastavom, u Dunav je prilikom čišćenja, očito namerno, bačena izvesna količina veoma opasnog petrol-koksa.

Većina reka u gotovo svim zemljama sveta postale su kanali otpadnih voda. U njih se uliva otpad iz gradova, pesticidi i hemikalije sa poljoprivrednih gazdinstava, otpad iz fabrika i ulje sa brodova koji njime plove. Ne zaboravimo da u rekama ima živih bića (biljke, ribe i dr.) kojima je svakako potrebna čista voda kao i čoveku. Nitrati, fosfor i ostali zagađivači podstiču rast specifičnih vrsta algi koje guše svaki oblik života u reci, ubijajući njenu floru i faunu.

Prema procenama, u mora i okeane godišnje se ispusti oko 6 miliona tona nafte i njenih derivata, 200.000 tona olovnih spojeva, 5.000 tona žive i ogromne količine pesticida. Osim toga, znatne količine nafte i njenih derivata dospevaju u mora i okeane kao posledica udesa tankera i kvarova na naftnim platformama.
Najveći deo površine na našoj planeti – oko ¾ ukupne površine – pokriven je vodom, a samo 1% od te količine može se koristiti za piće. Četvrtina svih zaliha slatke vode na planeti nalazi se u Južnoj Americi, a dvadeset odsto u Kanadi. Najveći rezervoar slatke vode na planeti je Bajkalsko jezero u Rusiji sa akumuliranih 23.000 kubnih kilometara zdrave vode. Poznato je da SAD ne gleda blagonaklono na Rusiju i zemlje Južne Amerike, a jedan od razloga je svakako voda.

Ako je 20. vek bio vek nafte, onda je 21. vek vek vode. Žak Kusto je pred smrt dramatično upozoravao: ”Budućnost čovečanstva u 21. veku zavisiće od vode. Ljudi toga moraju da budu svesni i da preduzmu sve da zaštite i sačuvaju izvor života.“ Zamena za naftu će biti pronađena, kao i odgovarajuće tehnologije, ali zamena za vodu, koje nema dovoljno, svakako ne postoji. Armije Bolivije i Perua sukobile su se oko vode jezera Titikaka. Bivši izraelski premijer Arijel Šaron tvrdio je da je osnovni uzrok izraelsko-arapskog rata 1967. godine bio plan Sirije da skrene tok reke Jordana. Izrael je napadima iz vazduha sistematski uništavao izvore, bunare, akumulacije i druge vodoprivredne objekte u Libanu i pojasu Gaze.

Uprkos velikoj važnosti vode ljudi često nisu svesni njenog značaja i uloge u našem životu. Naši preci pili su vodu koju su nalazili u prirodi, ali danas to skoro da nije moguće; nekada se u Tamišu moglo kupati, ali danas to nije preporučljivo. Sve prirodne vode zagadio je ljudski faktor. Nemojte dati čoveku vode par dana i on će umreti: voda za čoveka znači život. Ona čini oko 70% ukupne telesne težine ljudi. Voda je suštinska gradivna materija svih ćelija i tkiva, kao i svih telesnih tečnosti. Svetska zdravstvena organizacija je vodu svrstala među 12 osnovnih indikatora zdravlja, a istraživanja koja je sprovela, ukazuju da je 80% savremenih bolesti u direktnoj vezi sa kvalitetom vode za piće.

Danas tek svaki peti stanovnik planete ima pristup vodi, svaki drugi ima mogućnost da pije zdravu vodu, svaka peta porodica trećeg sveta vodu za piće mora da kupuje. Svakih osam sekundi zbog zagađene vode u svetu umire jedno dete. U najskorijoj budućnosti voda će biti najprofitabilniji biznis, ali i detonator za krvave ratne sukobe. Iako se svrstava u red zemalja sa zadovoljavajućim resursima vode, Srbiji godišnje nedostaje gotovo deset milijardi kubnih metara vode – četvrtina stanovništva pije nekvalitetnu vodu.

Tekst objavljen 29. avgusta 2008. u PPRESC
Nenad Marković, dipl. inž. ekološkog inženjerstva

Tekst procitan: 5844 puta.

Ostavi Komentar